Joos M, Kühl S 

SZTUKA IMPLANTOL

Tom/Volume 12; Numer/Number 2 (24), 2017:79-84

E-ISSN: 2392-2834   ISSN 1895-6920  ID ART: 2017/2/79

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Nowak A, Rzeszowska J, Kijak E 

SZTUKA IMPLANTOL

Tom/Volume 12; Numer/Number 2 (24), 2017:92-96

E-ISSN: 2392-2834   ISSN 1895-6920  ID ART: 2017/2/92

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Wadia R, Patel N 

SZTUKA IMPLANTOL

Tom/Volume 12; Numer/Number 2 (24), 2017:97-103

E-ISSN: 2392-2834   ISSN 1895-6920  ID ART: 2017/2/97

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Strzelecka P et al. 

SZTUKA IMPLANTOL

Tom/Volume 12; Numer/Number 2 (24), 2017:104-108

E-ISSN: 2392-2834   ISSN 1895-6920  ID ART: 2017/2/104

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Gargallo C 

SZTUKA IMPLANTOL

Tom/Volume 12; Numer/Number 2 (24), 2017:109-123

E-ISSN: 2392-2834   ISSN 1895-6920  ID ART: 2017/2/109

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Lex Ch, Lex M, Krieger O 

SZTUKA IMPLANTOL

Tom/Volume 12; Numer/Number 2 (24), 2017:124-132

E-ISSN: 2392-2834   ISSN 1895-6920  ID ART: 2017/2/124

Streszczenie Pełna wersja artykułu