Ghirlanda G, Baroncini C:

SZTUKA IMPLANTOL

Tom/Volume 14; Numer/Number 1 (27), 2019:15-27

E-ISSN: 2392-2834   ISSN 1895-6920  ID ART: 2019/1/15

PRACA POGLĄDOWA

Propozycja nowego protokołu leczenia dla nowego rodzaju polimeru

Idea natychmiastowego obciążenia w przypadku bezzębnego wyrostka

A proposed new treatment protocol for a new polymer type

Immediate loading concept for the edentulous jaw

Giovanni Ghirlanda1,E,F, Carlo Baroncini1,E,F
1 Rzym, Włochy
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 02.01.2019. Accepted: 12.02.2019. Published: 12.03.2019
Prawa autorskie do publikacji: udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Dr Giovanni Ghirlanda Corso d‘Italia, 92, 00198 Rome, Italy, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Ghirlanda G, Baroncini C: Propozycja nowego protokołu leczenia dla nowego rodzaju polimeru; Sztuka Implantol 2019,27,15-27.


STRESZCZENIE
Plany leczenia bezzębnych pacjentów całkowicie się zmieniły w ciągu ostatnich 15 lat, od czasu pierwszych badań klinicznych i opisania procedury natychmiastowego obciążania w implantologii stomatologicznej. Proponowano różne protokoły postępowania, jednak jak dotąd nie osiągnięto porozumienia co do tego, która metoda jest najwłaściwsza. Ponadto skrócenie czasu niezbędnego dla wykonania odbudowy tymczasowej może zwiększyć motywację pacjenta do poddania się leczeniu implantologicznemu. Lekarz powinien tak dostosować procedury postępowania, aby możliwie jak najszybciej zakończyć tymczasową odbudowę. Pojawienie się nowego polimeru wysokiej klasy, BioHPP, o niskim ciężarze właściwym i wysokiej odporności na obciążanie umożliwiło wykonywanie bardzo odpornych uzupełnień w postaci mostów. Na podstawie prezentacji przypadku autorzy sugerują nowy protokół natychmiastowego obciążania z wykorzystaniem podbudowy z BioHPP, gotowej w ciągu zaledwie kilku godzin od wprowadzenia implantów.

SŁOWA KLUCZOWE: obciążenie natychmiastowe, osteointegracja, polimer, szablony chirurgiczne

SUMMARY
Treatment plans for edentulous patients have changed completely over the 15 years since the first clinical studies and descriptions of the immediate loading procedure in oral implantology. Different protocols have been proposed, but no agreement has been reached so far as to which method is the most suitable one. Furthermore, shortening the time required to complete a temporary restoration could strengthen a patient’s motivation to undergo implant treatment. The treatment provider should adjust the procedure with the aim of completing the temporary restoration as quickly as possible. The advent of a new highperformance polymer, BioHPP,  with its low specific mass and high loading capacity, has made it possible to provide highly resistant bridge restorations. Based on a clinical case study, the authors suggest a new protocol for immediate loading using a BioHPP framework available within only a few hours of implant placement.

KEY WORDS: immediate loading, osseointegration, polymer, surgical guides