Tallarico M et al.:

SZTUKA IMPLANTOL

Tom/Volume 14; Numer/Number 1 (27), 2019:28-35

E-ISSN: 2392-2834   ISSN 1895-6920  ID ART: 2019/1/28

PRACA POGLĄDOWA

Bezpieczna i przewidywalna metoda leczenia przeznaczona zarówno dla profesjonalistów, jak i dla początkujących

Porównanie wyników nawigowanej komputerowo implantacji z zastosowaniem szablonów chirurgicznych, uzyskanych przez doświadczonych i początkujących operatorów

A safe and predictable treatment option for experts and beginners

Comparison of the outcomes of guided implant placement between experienced and novice users


Marco TallaricoE,F, Matteo MartinolliE,F, Metodi AbadzhievE,F, Fabio CochiE,F, Yong-Jin KimE,F
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.01.2019. Accepted: 24.02.2019. Published: 12.03.2019
Prawa autorskie do publikacji: udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Dr Marco Tallarico Via Vincenzo Ussani 86, 00151 Rome, Italy, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Tallarico M, Martinollii M, Abadzhiev M, Cocha F, Kim Y-J et al.: Bezpieczna i przewidywalna metoda leczenia przeznaczona zarówno dla profesjonalistów, jak i dla początkujących; Sztuka Implantol 2019,27,28-35.

STRESZCZENIE
Od czasu wprowadzenia nawigowanej komputerowo implantacji z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych w połowie lat 90. XX wieku, metoda ta cieszy się rosnącą popularnością [1-3]. Wprowadzenie tomografii komputerowej z promieniowaniem stożkowym (ang. cone-beam computed tomography, CBCT), umożliwiającej wolumetryczne obrazowanie kości żuchwy przy stosunkowo niewielkich kosztach i niskich dawkach promieniowania [4,5] pozwala na zebranie obszernego wywiadu przedzabiegowego [6]. Wskazania do przeprowadzenia wspomaganej komputerowo implantacji obejmują konieczność wykonania małoinwazyjnego zabiegu, zastosowania techniki bezpłatowej lub implantacji podporządkowanej planowi protetycznemu (ang. prosthetic driven implantology) i uzupełnienia bezpośredniego [7,8]. Implantologię wspomaganą komputerowo zaleca się również w krytycznych sytuacjach anatomicznych [8].

SŁOWA KLUCZOWE: nawigacja implantologiczna, nawigowana chirurgia implantologiczna, pozycjonowanie implantów, szablony implantoprotetyczne

SUMMARY
Since its introduction in the mid-1990s, computer-guided template-assisted implant placement has gained in popularity [1-3]. The introduction of cone-beam computed tomography (CBCT), enabling volumetric jawbone imaging at reasonable cost and low radiation doses [4,5], made it possible to collect large amount of preoperative information [6]. Indications for guided implant placement include a need for minimal invasive surgery or a flapless approach or optimized prosthetically driven implant placement and immediate restoration [7,8], Guided implant placement has also been recom- mended in critical anatomic situations [8].

KEY WORDS: navigation in the oral implantology, guided implant surgery, implant positioning, implantoprosthetics models