Dawood A: 

SZTUKA IMPLANTOL

Tom/Volume 14; Numer/Number 1 (27), 2019:50-58

E-ISSN: 2392-2834   ISSN 1895-6920  ID ART: 2019/1/50

OPIS PRZYPADKU 

Druk 3D w Stomatologii

3D Printing in Dentistry

Andrew Dawood1,E

1 University College, St Bartholomew's, the Chelsea and Westminster, Royal London Hospitals
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 02.09.2018. Accepted: 02.10.2018. Published: 12.03.2019
Prawa autorskie do publikacji: udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Dawood A: Druk 3D w Stomatologii; Sztuka Implantol 2019,27,50-58. 

STRESZCZENIE

Andrew Dawood, współzałożyciel Dawood & Tanner, Digits2widgets oraz Cavendish Imaging, przedstawia cztery przypadki kliniczne demonstrujące różnorodne zastosowanie technologii druku 3D w zabiegach rekonstrukcyjnych chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

SŁOWA KLUCZOWE: augmentacja kości, implanty zygomatyczne, resorpcja kości

SUMMARY
Andrew Dawood, cofounder of Dawood & Tanner, Digits2widgets and Cavendish Imaging, presents four projects demonstrating the varied uses of 3D printing in dental and facial treatments.

KEY WORDS: bone augmentation, zygomatic Implants, bone resorption