SZTUKA IMPLANTOLOGII NR 1/2016 NR 2/2016
termin przyjmowania artykułów 18 stycznia 2016 18 lipca 2016
termin przyjmowania materiałów reklamowych 15 lutego 2016 16 sierpnia 2016
wydanie luty/marzec sierpień/wrzesień