Sztuka Implantologii 

częstość ukazywania się: 2 razy w roku

cena prenumeraty rocznej - wydanie papierowe: 70PLN (z VAT)

cena prenumeraty rocznej - wydanie elektorniczne: 70PLN (z VAT)

do sklepu